၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းအပေါ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ(ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း