စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)မှ ထုတ်လုပ်သည့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆေးဝါးများ

      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆေးဝါးများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပြီး စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးဝါးအရောင်းဆိုင်များတွင် လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။