မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း(၃)မျိုး အဝယ်တင်ဒါ

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း(၃)မျိုးအဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အရေအတွက်

စဉ်  ပစ္စည်းအမည်  အရေအတွက်
(၁) Absolute Alcohol ၅၀၀ လီတာ
(၂) Toluene ၂၃၀၀ လီတာ
(၃)  Methanol  ၁၆၄၀ ဂါလန်

                
၂။  တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်            - (၉.၁.၂၀၁၉)ရက် မွန်းလွဲ(၁၆:၀၀)နာရီ
၃။  ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ       - ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)
၄။  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ       - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်
၅။  တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။

တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၀၆၇-၄၀၈၃၈၈
၀၆၇၄၀၈၃၅၄