ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၁/၂၀၁၉) တက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ကြေငြာခြင်း

By: 

 စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
(ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး)
ကြော်ငြာစာ
     စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး)မှ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၁/၂၀၁၉)ကို ၁၄-၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၂-၂၂၀၁၉ ရက်ထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားပါမည်။ ၎င်းသင်တန်းကို တက်ရောက်လိုသူ ပြင်ပသင်တန်းသားများသည် အနိမ့်ဆုံးအခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပြီး အောက်ပါသင်တန်းဌာနသို့ ၁၁-၁-၂၀၁၉ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
ဘွိုင်လာသင်တန်းဌာန  -     အမှတ်၁၉၂၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊
                                           ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
                                           ဖုန်း- ၀၁-၅၅၁၉၈၇၊ ၀၉-၇၇၇၇၉၂၆၆၊ ၀၉-၉၆၉၂၇၂၇၂၉