တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
၁။         စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ စက်မှုသင်တန်း ကျောင်းများတွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ
(က)   Lot - 1  အမှတ်  (၈)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သထုံ)
( ခ) Lot -  2  အမှတ်  (၈)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သထုံ)
( ဂ) Lot -  3  အမှတ်  (၈)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သထုံ)
(ခ )   Lot -  4  အမှတ်  (၇)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)
(ဂ)    Lot -  5 အမှတ်  (၁)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)
(ဃ) Lot -  6 အမှတ်  (၂)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
 (င) Lot -  7  အမှတ်  (၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)နှင့်နည်းပညာသုတေသနဌာန( သာဂရ)
(စ)  Lot -  8 အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)
(ဆ) Lot -  9   အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)
 (ဇ)  Lot -  10  အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)

တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် - ၁၄. ၁. ၂၀၁၉

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်      -  ၃၁. ၁. ၂၀၁၉ (၁၆:၀၀) နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ        -  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း
                                                စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
                                                စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
၂။ စည်းကမ်းချက်များနှင့် တင်ဒါပုံစံများကို ဖော်ပြပါ လိပ်စာ၌ ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
 
သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း- ၀၆၇ ၄၀၅၀၅၁