သိုး(၁,၃၇၂)ကောင် ရောင်းချရန် အရောင်းတင်ဒါ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးဌာန(ရန်ပယ်၊ ပွင့်ဖြူ)
သိုး(၁,၃၇၂)ကောင် ရောင်းချရန် အရောင်းတင်ဒါ

၁။ ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းအမည် သိုး(၁,၃၇၂)ကောင်
    (ရန်ပယ် ၁,၀၃၀၊ ပွင့်ဖြူ ၃၄၂ ကောင်)
၂။ တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၂.၁.၂၀၁၈
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် ၃၁.၁.၂၀၁၈
၄။ စျေးနှုန်းတင်သွင်းရမည့်နေရာ မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးဌာန(ရန်ပယ်)၊ 
    တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်

၅။   တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊
နေပြည်တော်
ဖုန်း-၀
၆၇-၃၄၀၈၀၆၈
၀၉-၅၁၂၉၅၆၀၊ ၀၉-၂၅၉၅၅၂၀၃၅