အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံ(ပျော်ဘွယ်)၊ ဝါစိုက်ကွင်းရှိ အဆောက်အဦ(၉)လုံး၊(၈")အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း၊ (၂")အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း၊ ဂါလံ(၈၀၀)ဆံ့ရေကန်(၁)ကန်၊ 3.H.P.Motor လေမှုတ်စက်(၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ဖျက်သိမ်းပြီး စျေးပြိုင်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ထုခွဲရောင်းချမည်