ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး( 6th ACCMSME) နှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများ (တတိယနေ့) သတင်းစဉ်

By: 

     ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ (၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ( the 6th ACCMSME Meeting and Related Meetings) ၏ တတိယနေ့ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက် ၊ ဗုဒ္ဗဟူးနေ့၊ နံနက် (၈:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ၊ Park Royal Hotel ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
     နံနက်ပိုင်းတွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး၏ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးအဖြစ် ကနေဒါ−အိုအီးစီဒီ အဖွဲ့နှင့် အာဆီယံ SMEs လုပ်ငန်းများ စီမံကိန်း (COPAS)နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အာဆီယံအားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝန်းကျင်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ (Inclusive Business) ဆိုင်ရာဖိုရမ် တို့ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
နေ့လည်ပိုင်းတွင် အာဆီယံအားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝန်းကျင် စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Inclusive Business) ဆိုင်ရာဖိုရမ်ကို ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
     အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ UN, OECD နှင့် iBAN စသည့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
     အာဆီယံအသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့အထိ Park Royal Hotel ၌ ဆက်လက် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  

Latest News