လူနာတင်ယာဉ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူသိရှိစေရန် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

၁။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ Ambulance (လူနာတင်မော်တော်ယာဉ်) တင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် ဈေးနှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်သည့် ကျပ်(၇၄၀)သိန်းဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
၂။ မော်တော်ယာဉ်သီးသန့်တန်ဖိုးမှာ ကျပ်(၃၅၀)သိန်းသာဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဘယ်မောင်း TOYOTA HIACE COMMUTER 2017 Model အမျိုးအစား Brand New (0 km (3km မှ 30km အတွင်း))ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် Luxury လူစီးကားများအား တင်သွင်းပြီး Medical Equipments များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပုံစံထုတ်တပ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်လုပ်သည့် Standard Ambulance တွင် Medical Equipments များ၏အခွန်ခပါပြီးစုစုပေါင်း တန်ဖိုးမှာ ကျပ်(၃၉၀)သိန်းဖြစ်ပြီး USA Brand “Ferno” Stretcher အပါအဝင် Grade မြင့် အမျိုးအစား(၄၁)မျိုးပါဝင်ပါသည်။ Hi-End Medical Equipments အမျိုးအစားများဖြစ်သည့်နှလုံးနှိုးစက် (Automated Electrical Defibrillator)၊ အောက်ဆီဂျင် ပေးစက် (Oxygen Administration Equipment (20 L) ၂လုံး)နှင့် Patient’s Vital Sign Monitor စသည့် အရေးကြီးပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပါသည်။
၄။ တူရကီပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ Medical Equipments တပ်ဆင်ထားပြီး Ambulance များအား Commission on Accreditation of Ambulance, Myanmar (CAAM)အဖွဲ့မှ စစ်ဆေး အတည်ပြုထားသည့် လူနာတင်ယာဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပြည်ပမှ အလားတူAmbulance အဟောင်းများ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက ကျပ်(၁,၂၅၀)သိန်း ခန့်ကျသင့်မည် ဖြစ်၍ အသုံးပြုပြီး Medical Equipments များမှာလည်း Grade နိမ့်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်လုပ်သည့် Brand New Ambulance များမှာ (၄၀%)ခန့်သက်သာမည်ဖြစ်ပြီး (၁)နှစ်အာမခံ ပေးပါသည်။
၆။ ယခုအခါ ပြင်ပပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးများမှကားအသစ်များကို Grade အမြင့် Medical Equipment များဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါ၍ ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အထူးအစီအစဉ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ `
 

Latest News