စက်မှုနယ်မြေ(သထုံ)

တည်နေရာ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ သထုံမြို့နယ်၊ အင်းရှည်ရွာအနီး 
မြေအကျယ်အ၀န်း -  ၆၇၇.၇၇  ဧက
(က) စက်ရုံမြေ -  ၄၁၆.၈၁  ဧက
(ခ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ -  ၂၆၀.၉၆ ဧက
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃၁-၈-၂၀၁၈)ထိ (ကျပ်သန်း)
    ပြည်တွင်းငွေ နိုင်ငံခြားငွေ စုစုပေါင်း
(က) စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ၁၀၀၈.၅၆၄ - ၁၀၀၈.၅၆၄
(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး ၁၂၂၂၀.၇၃၃ - ၁၂၂၂၀.၇၃၃
(ဂ) အခြား ၄၁၀၈.၈၉၁ - ၄၁၀၈.၈၉၁
  စုစုပေါင်း ၁၇၃၃၈.၁၈၈ - ၁၇၃၃၈.၁၈၈
စက်ပစ္စည်း (၁) Raw Salt Storage (2)Nos
  (၂) Maintenance Workshop (1)No
  (၃) Spare part Storage (2) Nos
  (၄) Chemical Storage (1) No
  (၅) Experts House  (1) No
  (၆) Central Laboratory  (1) No
  (၇) On-duty Staft Building  (1) No
  (၈) Fire-Fighting Station  (1) No
  (၉) Temporary Office (1) No

Google Map