စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ

    စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) ICT နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(ခ) Knowledge Sharing Orientation များကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဂ) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပိုင် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေး စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

ICT နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

    ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ရှိ ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်ကျွမ်းမှုရှိသည့် ဝန်ထမ်းများအား အဆင့်မြင့် Application များအသုံးပြုနိုင်စေရေးအတွက် Photoshop CS6 သင်တန်းအား ရုံးအမှတ် (၄၁) သင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

   

ICT နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

Knowledge Sharing Orientation များကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

    ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ရှိ ဝန်ထမ်းများ အသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်နှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်နိုင်စေရန်အတွက် Knowledge Sharing Orientation များအား ရုံးအမှတ် (၄၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

    

ဝန်ထမ်းများအသိပညာ ဗဟုသုတရရှိစေရေးအတွက် Knowledge Sharing Orientation များကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

  

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပိုင် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း
    စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရန် အတွက် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်) အား စံနမူနာထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သုတ/ရသ/ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ် (၃၇၂၉) အုပ်ထားရှိ ပြီး ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

  

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စာကြည့်တိုက်ရှိ သုတ/ရသ/ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ