ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်ရောင်း)

တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း                     -     ဟန်မြင့်မိုရ်ကျေးရွာအနီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

                                                       -   ၂၉.၅၀ ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း  - တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် -  ၃ မျိုး
    သွေးကြောသွင်းဆေးရည်  - ၅ မျိုး
    ထိုးဆေး - ၂၂ မျိုး
    ဆေးမှုန့်  -  ၂ မျိုး
    မျက်စဉ်းဆေး - ၁ မျိုး
    စုစုပေါင်း   - ၃၃ မျိုး

                           

ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း တစ်နှစ်လျင်သွေးကြောသွင်းဆေးရည်(၅)သန်းထုတ်လုပ်နိုင်မည့် Large Volume Parenteral Solution Production Plant
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ     - ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်ရောင်း)
    ဖုန်း - ၀၉၇၈၄၁၄၆၂၉၇
    ဖက်(စ်) - ၀၆၆ ၅၀၅၀၇
    Email - mpfiy 2016@gmail.com