ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်ရောင်း)

တည်နေရာ                       -     ဟန်မြင့်မိုရ်ကျေးရွာအနီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်- ၂၀၀၃   ခုနှစ် 

New LVPs Plant (တည်ဆောက်ဆဲ)

                                                      

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ 

စဉ် အမျိုးအမည် -  အရေအတွက်
ထိုးဆေး - ၂၂ မျိုး
သွေးကြောသွင်းဆေးရည်  - ၅ မျိုး
ဆေးမှုန့်  - ၇ မျိုး
တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် - ၃ မျိုး
 မျက်စဉ်းဆေး - ၁ မျိုး
ဆေးရည် - ၂ မျိုး
  စုစုပေါင်း  - ၄၀ မျိုး

                           

ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း တစ်နှစ်လျင်သွေးကြောသွင်းဆေးရည်(၅)သန်းထုတ်လုပ်နိုင်မည့် Large Volume Parenteral Solution Production Plant
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ     - ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်ရောင်း)
    ဖုန်း - ၀၉၇၇၉၄၇၆၉၀၀
    ဖက်(စ်) - ၀၆၆ ၅၀၅၀၇
    Email - bpiiykse@gmail.com
    FB - Pharmaceutical Factory-Inyaung