ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်)

တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
  စက်ရုံဧရိယာ    - ၈၁.၃၂ ဧက
  စိုက်ပျိုးမြေ     - ၁၀.၀၀ ဧက
  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ - ၁၈.၈၆ ဧက
  စုစုပေါင်း - ၁၁၀.၁၈ ဧက

                                        

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဆေးပြား/ဆေးတောင့် - ၇၀ မျိုး
  ဆေးရည် - ၂၂ မျိုး
  လိမ်းဆေး - ၉ မျိုး
  ဆေးမှုန့် - ၃ မျိုး
  ထိုးဆေး/သွေးကြောသွင်း - ၆၅ မျိုး
  ကာကွယ်ကုသဆေးနှင့် အဆိပ်ဖြေဆေး - ၁၁ မျိုး
   စုစုပေါင်း - ၁၈၀ မျိုး
​ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများ  - တစ်နှစ်လျှင်ဆေးပြား / ဆေးတောင့် သန်း(၅၀၀) ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် Tablet and Capsule Production Plant
  - တစ်နှစ်လျှင် ထိုးဆေးပုလင်းသန်း(၂၀)ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် Small Volume Parenteral Solution Production Plant
  - တစ်နှစ်လျှင် ပဋိဇိဝထိုးဆေးပုလင်း (၅) သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် Cephalosporine Injection Plant
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်)
  ဖုန်း                 -  ၀၁-၆၄၆၂၆၈
  ဖက်(စ်)            -  ၀၁ ၆၄၆၂၈၅
  Email             - info.bpimm@gmail.com