ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်)

တည်နေရာ - အနောက်ကြို့ကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် - ၁၉၅၄ ခုနှစ်
တည်ဆောက်သည့်ကုမ္ပဏီ Evans Medical Supplies Ltd., England

                                        

New BPI Plant

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ 

ဆေးပြား/ဆေးတောင့် - ၈၀ မျိုး
ဆေးရည် - ၂၄ မျိုး
လိမ်းဆေး - ၉ မျိုး
ဆေးမှုန့် - ၃ မျိုး
ထိုးဆေး - ၅၃ မျိုး
သွေးကြောသွင်းဆေးရည် - ၁၆ မျိုး
 ကာကွယ်ဆေးနှင့် အဆိပ်ဖြေဆေး - ၁၂ မျိုး
  စုစုပေါင်း - ၁၉၇ မျိုး
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်)
  ဖုန်း                 -  ၀၁-၆၄၆၂၆၈
  ဖက်(စ်)            -  ၀၁ ၆၄၆၂၈၅
  Email             - info.bpimm@gmail.com
  Web:              - www.bpi.gov.mm