တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများနှင့် ခရိုင်ရုံးများ၏ လိပ်စာများ

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်
၁။ ကချင်ပြည်နယ်
(က) ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ၀၇၄-၂၂၄၁၅
၀၇၄-၂၉၃၈၆
  ( ခ) မြစ်ကြီးနားခရိုင် ၁၃၉/ဃ-၁၈၊ မြို့မ(၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ၀၇၄-၂၈၀၇၂
  ( ဂ) ဗန်းမော်ခရိုင် အမှတ် (၂၇)၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။ ၀၇၄-၅၀၉၅၅
၂။

ကယားပြည်နယ်

(က) ကယားပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အမှတ်(၉)၊ ၁၁ လမ်း နှင့် ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။ ၀၈၃-၂၁၀၉၁
၀၈၃-၂၁၀၂၅
၀၈၃-၂၄၀၀၈၁
၀၈၃-၂၄၀၀၈၂
  ( ခ) လွိုင်ကော်ခရိုင် အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြား စက်ရုံဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့။ ၀၈၃-၂၄၀၀၁၂
၀၈၃-၂၄၀၀၁၃
၃။ ကရင်ပြည်နယ်
(က) ကရင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၀၅၈-၂၁၁၄၀
၀၅၈-၂၃၄၃၉
  (ခ) ဘားအံခရိုင် မြေကွက်အမှတ် (N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၀၅၈-၂၁၆၉၂
၀၅၈-၂၃၄၂၆
၀၅၈-၂၂၆၉၇
  ( ဂ) မြဝတီခရိုင်  အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊မြဝတီမြို့။ ၀၅၈-၅၁၃၉၀
၄။ ချင်းပြည်နယ်
(က)  ချင်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်(၉၁) ၊ မီးသတ်ရုံးလမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၅၉
၀၇၀-၂၁၀၇၄
  (ခ) ဟားခါးခရိုင် အိုးအိမ်လမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၆၆
၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ် (၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်းသွယ်၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့။ ၀၇၁-၂၃၂၀၄
၀၇၁-၂၆၅၀၆
  (ခ) ရွှေဘိုခရိုင် အမှတ်(၅)ရပ်၊ စားသုံးသူရေးရာရုံးဝန်းအတွင်း၊ ရွှေဘိုမြို့။ ၀၇၅-၂၂၇၅၈
  (ဂ) မုံရွာခရိုင်  ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာဈေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။ ၀၇၁-၂၆၂၄၆
  (ဃ) ကလေးခရိုင်  လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။ ၀၇၃-၂၂၈၂၀
၆။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
(က) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန    
ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။ ၀၅၉-၂၄၀၁၉
၀၅၉-၂၁၁၄၆
  (ခ) ထားဝယ်ခရိုင် ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။ ၀၅၉-၂၁၈၆၈
  (ဂ) မြိတ်ခရိုင်  MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ ကန်ဖျား ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။ ၀၅၉-၄၂၁၁၆
၇။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်(၉)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။ ၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅
၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂
၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈
၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈
၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉
  (ခ) ပဲခူးခရိုင် စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။ ၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇
  (ဂ) ပြည်ခရိုင်  ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။ ၀၅၃-၂၄၃၀၇
  (ဃ) တောင်ငူခရိုင် ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။ ၀၅၄-၂၆၁၇၆
၈။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
(က)  မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် ၊ ရွာသစ်ပွဲကြိုရပ်ကွက်၊ ဝင်းသူဇာ အပေါ်ထပ်၊ မကွေးမြို့။ ၀၆၃-၂၇၄၃၃
၀၆၃-၂၃၃၉၅
၀၆၃-၂၅၁၄၃
၀၆၃-၂၈၆၄၃
၀၆၃-၂၈၆၄၂
  (ခ) မကွေးခရိုင် အမှတ်(၉) စီ ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။ ၀၆၃-၂၇၄၂၂
  ( ဂ) ပခုက္ကူခရိုင်  အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ-ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။ ၀၆၂-၂၃၉၉၀
၉။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(က) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ၀၂-၃၉၁၃၃
၀၂-၆၃၁၁၉
၀၂-၃၉၅၇၃
၀၂-၆၀၈၂၁
  (ခ) မန္တလေးခရိုင် အကွက်အမှတ် (၂၈၁) ၊ ၄၁ လမ်း ၊ ၈၆x၈၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ၀၂-၆၈၂၁၀
၀၂-၂၁၀၉၇
  (ဂ) မိတ္ထီလာခရိုင် အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာ အရောင်းဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။ ၀၆၄-၂၆၄၇၄
  (ဃ) မြင်းခြံခရိုင် အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊  စက်မှုဇုန်၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။ ၀၆၆-၃၀၄၉၃
၁၀။ မွန်ပြည်နယ်
(က) မွန်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန    
အမှတ်(၅၀) အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်တဲကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။ ၀၅၇-၂၇၀၄၁
၀၅၇-၂၁၂၀၂
၀၅၇-၂၂၁၆၆
  (ခ) မော်လမြိုင်ခရိုင် မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊ စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊ မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကားလမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။  
၁၁။ ရခိုင်ပြည်နယ် 
(က)  ရခိုင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင်ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။ ၀၄၃-၂၃၇၉၃
၀၄၃-၂၃၇၄၂
  (ခ) စစ်တွေခရိုင် အကွက်အမှတ် (၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆက်ရိုးကျ စက်မှုရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့။  
  (ဂ) ကျောက်ဖြူခရိုင်  စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။  
၁၂။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။     ၀၁-၅၅၇၄၁၆
၀၁-၅၅၅၁၀၀
၀၁-၅၅၁၉၇၃
၀၁-၅၅၄၄၆၆
  (ခ) အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၅၅၁၀၁၄
  (ဂ) အနောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၁၇၀၀၈
  (ဃ) တောင်ပိုင်းခရိုင်  အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၁၆၆၇၈
  (င)  မြောက်ပိုင်းခရိုင်  အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၅၅၁၇၈၉
၁၃။ ရှမ်းပြည်နယ်
(က) ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန    
အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁
၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀
၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄
  (ခ) တောင်ကြီးခရိုင်  သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို) ။ ၀၈၁-၂၀၈၅၅၇
  (ဂ) လားရှိုးခရိုင် အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ လားရှိုးမြို့။ ၀၈၂-၂၃၈၂၈
၀၈၂-၂၃၆၉၂
  (ဃ) ကျိုင်းတုံခရိုင်  ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။ ၀၈၄-၂၃၂၁၅
၀၈၄-၂၃၂၂၀
  (င) လွိုင်လင်ခရိုင်  လွိုင်လင်-ပင်လုံကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။ ၀၈၁-၃၁၀၁၅ 
၀၈၄-၂၃၂၂၀
၁၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန    
အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန် ကားလမ်း၊ ပုသိမ် လေဆိပ်ရှေ့၊ ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။ ၀၄၂-၂၉၀၉၁
၀၄၂-၂၉၁၃၈
၀၄၂-၂၉၀၉၀
၀၄၂-၂၉၀၂၁
   (ခ) ပုသိမ်ခရိုင်  အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ ပုသိမ်မြို့။ ၀၄၂-၂၉၂၁၅
  (ဂ) ဟင်္သာတခရိုင်   အမှတ် (၄၃၊၄၄) ၊ သီရိအောင်မြေ (၆) လမ်း၊ လယ်တီကွင်း ရပ်ကွက်၊ဟင်္သာတမြို့။  ၀၄၄-၂၂၇၅၇
  (ဃ) ဖျာပုံခရိုင် အမှတ် (၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းကွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။ ၀၄၅-၄၀၄၉၇
၁၅။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)
(က)  ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အမှတ် (၁၁) ၊ သပြေလမ်း ၊ ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုပ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၅၀၁၇၈
၀၆၇-၅၅၀၁၇၉
၀၆၇-၅၅၀၃၆၂
   (ခ) ဥတ္တရခရိုင်  မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်ရပ်၊ မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၁၀၁၇၄
၀၆၇-၅၁၀၁၇၅
  (ဂ) ဒက္ခိဏခရိုင်  မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ အောင်သုခကျေးရွာ၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၅၀၃၄၂
၀၆၇-၅၅၀၃၄၃