ပလတ်စတစ်စက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)

တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း                      -      ကျောက်ဆည်မြို့မှ (၅)မိုင် (၇)ဖာလုံအကွာ၊မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

                                                           -      ၂၈.၉၄ ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဘိလပ်မြေအိတ်ခွံ ရက်ပလတ်စတစ်အိတ်
 

လက်ရှိအခြေအနေ                                  -      ၁-၁၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ ထုတ်လုပ်မှုရပ်နားထားပါသည်။

                                                                   ပုဂ္ဂလိကသို့ငှားရမ်းရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - ပလတ်စတစ်စက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)
    ဖုန်း - ၀၉၄၄၄၀၄၆၂၂၄  
    ဖက်(စ်) - ၀၆၆ ၅၀၅၀၇
    Email  - pkyaukse2016@gmail.com