မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ
    မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာနအားအောက်ပါအတိုင်းဌာနခွဲ(၃)ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-
    (က)    မူဝါဒဌာနခွဲ
    (ခ)    ပြည်ပရေးရာဌာနခွဲ
    (ဂ)    သတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ :

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၁)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : (နေပြည်တော်)    ၀၆၇-၄၀၈၁၂၈
Faxနံပါတ်          ၀၆၇-၄၀၈၁၂၈
(ရန်ကုန်)          ၀၁ - ၈၆၀၃၈၂၇
Faxနံပါတ်          ၀၁ - ၅၄၆၀၅၁
အီးမေးလ် : (နေပြည်တော်) smepolicydepartment@gmail.com

လုပ်ငန်းတာဝန်များ
မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က)    မူဝါဒရေးရာဌာနခွဲ

(၁) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟို ကော်မတီ နှင့်လုပ်ငန်းကော်မတီဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) SMEs Development Department နှင့် SME ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသော Partner အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော Workshop, Project, Training, Visa ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) SME Policy နှင့် Law အရ ဆောင်ရွက်ရမည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊
(၄) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက် အကူပြုဆပ်ကော်မတီ (Delivery Unit) ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 
(၅) လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင် ပေးခြင်း၊ 
(၆) ကျေးရွာတစ်ရွာထုတ်ကုန်တစ်မျိုးစနစ်ကျင့်သုံးရေးကိုအားပေးကူညီခြင်း၊
(၇) အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားပေးကူညီခြင်း။

  (ခ)    ပြည်ပရေးရာဌာနခွဲ

(၁) ACCMSME (ယခင် ASEAN SMEWG) ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား စီစဉ် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) AEC ဆိုင်ရာ လစဉ်အစည်းအဝေးများအတွက် Data များ စုစည်းကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်၍ SME ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းခြင်း၊
(၄) ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ မေးမြန်းချက်များ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုမှုများ အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ ရလဒ်များကို တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) ASEAN Strategic Action Plan ပါစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) အာဆီယံစီမံကိန်းဆိုင်ရာပြည်ပအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများသို့ မြန်မာ SME များမှ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်နိုင်ရေး စီစဉ်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) မြန်မာ SME များ ASEAN Award ရရှိစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဂ)    သတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ

(၁) SME Delivery Unit မှ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ SME များနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းမှ ရရှိလာသည့် အကြံပြု မေးမြန်းချက်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန များနှင့်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ Policy တိုးတက်စေရန်တင်ပြခြင်း၊
(၂) အာဆီယံမှ ထုတ်ဝေသော SME ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ AEC ဆိုင်ရာ စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခြင်း၊ SME Guide Book နှင့် SME AnnualReport ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ အတည်ပြုပြီးသော SME Law ၊ SME Policy တို့ကို ပုံနှိပ်လျက် SMEများသိရှိနိုင်ရန် စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
(၃) မြန်မာSME များ Festival, Trade နှင့် Exhibition များတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် နှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် ကိစ္စရပ်များစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) SME လုပ်ငန်းများ International Market သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Online Service ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 
(၅) ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။

လုပ်ငန်းစဉ်
လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းအဆင့်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီနှင့် အေဂျင်စီရုံးခွဲများ တည်ထောင်ခြင်း၊
(ခ) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ချောမွေ့စွာဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရေးအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသောဌာနများမှ ဒေသ အာဏာပိုင်၊ အသင်းအဖွဲ့ရုံးခွဲများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေရေးဆွဲခြင်း၊
(ဃ) ACCMSME အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်းနှင့် Follow-up Action များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များ ညှိနှိုင်း၍အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) SME Law ၊ Policy ၊ SME မူဝါဒ၊ SME Guide Book များနှင့် ASEAN မှ ထုတ်ဝေသောစာအုပ်များအားဘာသာပြန်ဆို၍ ဖြန့်ဝေခြင်း၊

မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က) SME များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ASEAN နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) SME များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်းနှင့် ဆက်စပ် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊
(ဂ) SME များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ၊ အစည်းအဝေးများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း
(ဃ) SME များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်ဆွေးနွေးမှုများ အားလက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း၊