မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ပွင့်ဖြူ)

တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း                      -      မင်းဘူး-ပွင့်ဖြူသွား ကားလမ်းပေါ်၊ ပွင့်ဖြူမြို့မှ (၂)မိုင် အကွာ ၊မိုင်တိုင် (၂၀/၆)၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊

                                                        -      ၂၂၀.၁၂ ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း                                  -      မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော သိုးများ၏ သွေးရည်ကြည်ရရှိရန် ဆေးဝါးသုံးသိုးများ မွေးမြူခြင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ                          -      မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ပွင့်ဖြူ)

                                                                ဖုန်း                   - ၀၆၃၆၀၁၅၃  

                                                                ဖက်(စ်)              -          

                                                                Email                - yanpaecamp.216@gmail.com