မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ရန်ပယ်)

တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း                     -     ပရပ်ကြယ်ကျေးရွာအနီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊

                                                                  ၇၅၈.၉၅ ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း                                 -     မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောမြင်း/ သိုးများ ၏သွေးရည်ကြည်ရရှိရန်ဆေးဝါးသုံးမြင်းနှင့်သိုးများမွေးမြူ ခြင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ                          -     မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ရန်ပယ်)

                                                               ဖုန်း                      -      ၀၁၃၃၃၄၅၂၁

                                                               ဖက်(စ်)                 -     

                                                               Email                   -  yanpaedep2016@gmail.com