မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ဟဲဟိုး)

တည်နေရာ          -   ကလောမြို့နယ်၊ ဟဲဟိုးလွင်ပြင် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊

                                            

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း   -   မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်မှုသုံးမြင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ                  -   မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ဟဲဟိုး)

                                                     ဖုန်း             -     ၀၉၅၁၂၉၅၆၀                                                   

                                                     Email          -  horsefarm070@gmail.com