ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များအား ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
    (က)    SME လုပ်ငန်းများအား ချေးငွေထောက်ပံ့မှုများရရှိရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ရန်၊
    (ခ)    သင့်တော်ကောင်းမွန်သော မူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် SME လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူရန်၊ 
    (ဂ)    ပြည်တွင်း SME များအား နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာနသည် SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) ချေးငွေထောက်ပံ့မှုများ ရရှိရေးဆောင်ရွက်မှု
  - နိုင်ငံတော်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ခွဲဝေချထားပေးသည့် ပထမအကြိမ် ငွေကျပ်(၅)ဘီလီယံနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ငွေကျပ်(၅) ဘီလီယံ စုစုပေါင်း(၁၀)ဘီလီယံကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလအထိ တတိယအကြိမ် ငွေကျပ်(၂၀) ဘီလီယံကိုလည်းကောင်း SMIDB မှတဆင့် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ထုတ်ချေး ပေးခဲ့ရာတွင် ချေးငွေရရှိရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် SMIDB တို့အကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း၊
  - CGI(Credit Guarantee Insurance) စနစ်ဖြင့် ချေးငွေရရှိစေရန် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ Sumitomo Mitsui Banking Corporation(SMBC)၊ သမဝါယမဘဏ် CB Bank တို့ဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊ 
  - ဂျပန်နိုင်ငံ JICA မှ အထောက်အပံ့ပေးသော Two Step Loan ချေးငွေကို SME လုပ်ငန်းရှင်များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ် MEB၊ JICA အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊
  - SME လုပ်ငန်းရှင်များ ချေးငွေလွယ်ကူသက်သာစွာ ရရှိရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအထောက်အပံ့များရရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ နည်းလမ်းများ ရှာဖွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊
(ခ) SME များအတွက် ကောင်းမွန်သော ဝန်းကျင်ဖန်တီးခြင်း
  - SME လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Database စနစ် အားကောင်းလာပြီး မူဝါဒ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ဒေသအလိုက် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစာရင်းကို ကောက်ယူလျက်ရှိပါသည်။
  - SME ဥပဒေအရ အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို SME Member Card များ ထုတ်ပေးလျက် SME များ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်ရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  - တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်း ရှိ Institution များ၊ Vocational Training များ၏ စာရင်းကို ကောက်ယူပြုစုလျက်ရှိခြင်း၊
(ဂ) နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမှု
  - SME လုပ်ငန်းများ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စျေးကွက်များသို့  ဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်  ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ၍ ပြပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် SME လုပ်ငန်းများ ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  - ထို့ပြင် ပြည်တွင်း SME လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာမှ SME လုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Business Matching အခမ်းအနားများ ကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ-
    -    ရုံးအမှတ် (၄၁)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၃၉၅
    -    အမှတ်(၃၅-ဘီ/၁၅)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၅၅၉၂၃၉