သတင်းစာစက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)

တည်နေရာ    - ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ လှေကြီးတက်ကျေးရွာအုပ်စု။

Location Map

Factory Layout Plan

စက်ရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ  
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - Tianjin Machinery Import & Export Corporation (China) /(၁၂-၁၂-၂၀၀၁)
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၃၆.၅)သန်း
(ဂ) စီမံကိန်းစတင်သည့်နေ့ - (၆.၈.၂၀၀၈)
(ဃ) ထုတ်လုပ်မှုစတင်မည့်နှစ် - ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
မြေအကျယ်အ၀န်း - ၁၄၀.၇၉ ဧက
စက်ရုံမြေ - ၄၃.၈၂ ဧက
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ - ၈၄.၄၃ ဧက
အရန်‌မြေ - ၁၂.၅၄ ဧက 
စိုက်ပျိုးမြေ - ၂၀၀၅၀ဧက (သစ်စိုက်ခင်း)
ထုတ်ကုန်များ - သတင်းစာစက္ကူ 
 
စက်မှုအဆောက်အဦများ (၁) သစ်ဖြတ်စထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၂) ပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၃) သတင်းစာစက္ကူထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၄) ရေ၊ရေနွေးငွေ့နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲ
  (၅) မြစ်ရေတင်စက်ရုံခွဲ
  (၆) မြစ်ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၇) စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ