ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်စက်ရုံ(ချောက်)

၁။တည်နေရာ - မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကျေးရွာအနီး၊ ဧရာ၀တီမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်း

Location Map

၂။စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း  
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - China Machinery Complete Equipment Engineering Corporation (CMCC)
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၁၂)သန်း/ (၂၁.၄.၂၀၀၂)
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၁၂.၂.၂၀၀၅)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - (၆.၁၁.၂၀၀၆)
၃။ မြေအကျယ်အ၀န်း - ၁၇၈.၉၉ ဧက
စက်ရုံမြေ - ၉.၀၉ ဧက    
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေနှင့်ဆက်စပ်မြေ - ၁၆၉.၉ဧက
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃၁-၈-၂၀၁၈)ထိ (ကျပ်သန်း)
    ပြည်တွင်းငွေ နိုင်ငံခြားငွေ စုစုပေါင်း
(က) စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ၁၁၆၆.၆၂၀ ၁၂.၀၀၀ USD -
(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး ၂၀၄၅.၁၇၂ - -
(ဂ) အခြား ၂၁၁.၅၇၉ - -
  စုစုပေါင်း ၃၄၂၃.၃၇၁ ၁၂.၀၀၀ USD -
၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း - ၁၁၇ ဦး(၁၈.၉.၂၀၁၈)
တစ်လပျမ်းမျှလစာ - ၂၅.၁၄၄ ကျပ်သန်း
သွင်အားစုလိုအပ်ချက်  
Electricity - 2.45 MW
စက်ပစ္စည်း (၁) Water Treatment and Boiler Station (1)Lot
  (၂) Hydrogen Plant (1)Lot
  (၃) Sub-Station  (1)Lot
  (၄) Laboratory Control Center (1)Lot
  (၅) Air Station (1)Lot
  (၆) Barrel Making Plant (1)Lot

Factory Layout Plan