အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)

တည်နေရာ    -    ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ လှေကြီးတက်ကျေးရွာအုပ်စု။

Location Map

Factory Layout Plan

စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း    
တစ်‌နေ့တန်(၂၀၀)‌ ပျော့ဖတ်စက်ရုံ
 
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - China Metallurgical Construction (Group) Corporation (MCC)/ (၃၁.၈.၂၀၀၀) 
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၉၀)သန်း 
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၁.၁၁.၂၀၀၁)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - (၁.၁.၂၀၀၅)
တစ်‌နေ့တန်(၅၀) အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ  
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - MCC/ (၂၅.၂.၂၀၀၄)
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၁၈)သန်း
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၁၄.၅.၂၀၀၅)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - (၃၀.၆.၂၀၀၈)
မြေအကျယ်အ၀န်း - ၁၁၀၇.၃၇ ဧက
စက်ရုံမြေနေရာ - ၃၄၅.၆၄ ဧက
ဝါးသို‌လှောင်ကွင်း - ၁၀၄.၈၆ ဧက
ဆိပ်ကမ်း‌မြေနေရာ - ၁၄၈.၀၄ ဧက
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ - ၂၈၉.၂၄ ဧက
အရန်‌မြေ - ၂၁၉.၅၉ ဧက
စိုက်ပျိုးမြေ - ၁၄၃၅၀ ဧက (ဝါးစိုက်ခင်း)
ထုတ်ကုန်များ (၁) အရောင်ချွတ်ပျော့ဖတ်
  (၂) အဆင့်မြင့်စက္ကူ
စက်မှုအဆောက်အဦများ (၁) ဝါးစင်းဖတ်စက်ရုံခွဲ
  (၂) ပျော့ဖတ်စက်ရုံခွဲ 
  (၃) ပျော့ဖတ်ချပ်စက်ရုံခွဲ     
  (၄) ဓာတ်ဆားပြန်ထုတ်စက်ရုံခွဲ
  (၅) ဓာတုဗေဒစက်ရုံခွဲ 
  (၆) ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စက်ရုံခွဲ 
  (၇) ရေနွေးငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲ    
  (၈) မြစ်ရေတင်စက်ရုံခွဲ
  (၉) ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၁၀) စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၁၁) တစ်နေ့တန်(၅၀)အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံခွဲ