အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)

တည်နေရာ    -    ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ င၀န်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ လှေကြီးတက်ကျေးရွာအုပ်စု။

Location Map

Factory Layout Plan

စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း

(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ -China Metallurgical Construction (Group) Corporation(MCC) 
(ခ) စက်ရုံအမည် -အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)
    (၁) တစ်နေ့တန်(၂၀၀)ပေျာ့ဖတ်စက်ရုံ
      -စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၉၀)သန်း/(၃၁.၈.၂၀၀၀)
      -လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - ၁.၁၁.၂၀၀၁
      -ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - ၁.၁.၂၀၀၅
    (၂) တစ်နေ့တန်(၅၀) အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ
      -စာချုပ်တန်ဖို - USD(၁၈)သန်း/(၂၅.၂.၂၀၀၄)
      -လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - ၁၄.၅.၂၀၀၅
      -ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - ၃၀.၆.၂၀၀၈
မြေအကျယ်အ၀န်း - ၁၁၀၇.၃၇ ဧက
(က) စက်ရုံမြေနေရာ - ၃၄၅.၆၄ ဧက
(ခ) ဝါးသိုလှောင်ကွင်း - ၁၀၄.၈၆ ဧက
(ဂ) ဆိပ်ကမ်းမြေနေရာ - ၁၄၈.၀၄ ဧက
(ဃ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ - ၂၈၉.၂၄ ဧက
(င) အရန်မြေ - ၂၁၉.၅၉ ဧက
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း
(က) အရောင်ချွတ်ပျော့ဖတ်
(ခ) အဆင့်မြင့်စက္ကူ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃၁-၈-၂၀၁၈)ထိ (ကျပ်သန်း)
    ပြည်တွင်းငွေ နိုင်ငံခြားငွေ စုစုပေါင်း
(က) စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ၁၄၀၃၃.၄၀၄ ၃၈၉၅၁.၀၉၇ ၅၂၉၈၄.၅၀၁
(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး ၄၄၀၃၀.၄၁၀ - ၄၄၀၃၀.၄၁၀
(ဂ) အခြား ၃၈၀၂.၂၆၁ ၁၃၆၂၀.၀၃၈ ၁၇၄၂၂.၂၉၉
  စုစုပေါင်း ၆၁၈၆၆.၇၇၅ ၅၂၅၇၁.၁၃၅ ၁၁၄၄၃၇.၂၁၀
၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း - ၁၀၄၂ ဦး
တစ်လပျမ်းမျှလစာ - ၂၁၄.၄၅၅ ကျပ်သန်း
သွင်းအားစုလိုအပ်ချက်
(၁) Electricity  - 21 MW
(၂) Turbine - 15 MW (1) No
(၃) Gas Boiler - 65 T/hr (3) Nos
(၄) Recovery Boiler - 40 T/hr (1)No
(၅) Water - 7.5 Million Gal/day (Source - Ngawon River)
စိုက်ပျိုးမြေ - ၁၄၃၅၀ ဧက(ဝါးစိုက်ခင်း)
စက်ပစ္စည်း (၁) ဝါးစင်းဖတ်စက်ရုံခွဲ
  (၂) ပျော့ဖတ်စက်ရုံခွဲ
  (၃) ပျော့ဖတ်ချပ်စက်ရုံခွဲ
  (၄) ဓာတ်ဆားပြန်ထုတ်စက်ရုံခွဲ
  (၅) ဓာတုဗေဒစက်ရုံခွဲ
  (၆) ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စက်ရုံခွဲ
  (၇) ရေနွေးငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲ
  (၈) မြစ်ရေတင်စက်ရုံခွဲ
  (၉) ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၁၀) စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးစက်ရုံခွဲ
  (၁၁) တစ်နေ့တန်(၅၀)အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံခွဲ