အထည်စက်ရုံခွဲ(မြင်းခြံ)

တည်နေရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မြင်းခြံစက်မှုဇုံတောင်ဘက်၊ မြင်းခြံ-မိတ္ထီလာ ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မှ ၇၂၅.၆၀ကီလိုမီတာ (၄၅၃.၅မိုင်) အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
စက်ရုံသမိုင်း     ဆေးဆိုးပန်းရိုက်စက်ရုံကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ရက်ကန်းစက်များအား တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မြေအကျယ်အဝန်း စုစုပေါင်းဧရိယာ ၁၆.၈၅ ဧက
(က) ပင်မစက်ရုံ ၇.၃၅ ဧက
(ခ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၉.၅၀ ဧက

Location Map

Factory Layout Plan

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ  
  (က) ၁၃x၁၄(၃၂x၃၂)၃၆" ပိတ်ကျဲ
  (ခ) ၂၂x၂၇(၂၁x၂၁)၄၀" ဆေးဝတ်ပတ်တီး
ဝန်ထမ်းအင်အား - ၁၆၆ ဦး
အသုံးပြုမှု  
(က) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား - 11 KV line
Power Transmission Line နှင့် အကွာအဝေး - မြင်းခြံပင်မလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရုံမှ ၁ မိုင် အကွာတွင် ရှိပါသည်။
(ခ) ဘွိုင်လာ     - F.O
(ဂ) ရေ  
အရင်းအမြစ် - မြေအောက်ရေ
ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု - ၅၀၀၀၀ ဂါလန်/နေ့
တပ်ဆင်ထားသောစက်များ  
(က) ရက်ကန်းစက် - ၂၃၁ လုံး
(ခ) အချောကိုင်စက် - ၅ လုံး