အမှတ်(၂၃)အကြီးစားစက်ရုံ(ညောင်ခြေထောက်)

စက်ရုံတည်နေရာ

          ညောင်‌ြေခထောက်ရွာအနီး၊ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊

(  ရန်ကုန်မြို့မှ ၂၀၀  မိုင်ခန့် အကွာ)

အကျယ်အဝန်း

          ၃၉၆.၆၉ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

            Machine  Tools ,  Transformer, PVC Cable ,  Power Cable ,  Copper  Rod,

            Enamelled  Copper  Wire , Bare  Copper  Wire.

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

          အရာထမ်း                        ၂၅   ဦး        

          အမှုထမ်း                         ၃၄၅   ဦး

          နေ့စား                                 ၁  ဦး

           စုစုပေါင်း                        ၃၇၁  ဦး

 ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၅၃၄၁၆၇၆ (စက်ရုံမှူး-ဦးကျော်ထွန်း)

                                          ၀၅၃-၄၂၂၁၃          

            ဖက်စ်                     ၀၅၃-၄၂၂၁၂

            Email.                   machinetools.ncd@gmail.com