အမှတ်(၆)အထည်စက်ရုံခွဲ(မုံရွာ)

တည်နေရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ မုံရွာမြို့မှ ၅.၅မိုင် အကွာ၊ မုံရွာ-ကျောက်ကာကားလမ်းမ၏ မြောက်ဘက်၊ရွာတုံရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။
စက်ရုံသမိုင်း     ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ချည်မျှင်အထည်နှင့်အချောကိုင်စက်ရုံ(မုံရွာ) စီမံကိန်းအား စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင် ထုတ်လုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မြေအကျယ်အဝန်း စုစုပေါင်းဧရိယာ ၁၂.၃၂၄ ဧက
(က) ပင်မစက်ရုံနှင့်ရုံး ၈.၀၇၄ ဧက
(ခ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဧရိယာ ၄.၂၅ ဧက

Location Map

Factory Layout Plan

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ  
(က) ချည်(၁၀၀%ဝါဂွမ်း) ၁/၁၊ ၁/၅၊ ၁/၇ ချည်များ
(ခ) ပိတ်ညို(၁၀၀%ဝါဂွမ်း) ၂၁x၂၁(၄၂x၃၁)၃၈"
  ၁၆x၁၆ (၅၀x၄၂)၃၆"
  ၂၁x၂၁(၄၆x၄၆)၄၄"
  ၁/၂၁x၁/၂၁ လုံချည်
ဝန်ထမ်းအင်အား - ၁၁၂ ဦး(၁၈.၉.၂၀၁၈)
အသုံးပြုမှု  
(က) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား - 66KV
Power Transmission Line နှင့် အကွာအဝေး - မုံရွာမြို့၊ အောင်ချမ်းသာဓါတ်အားခွဲရုံမှ ၇.၇ မိုင်အကွာတွင် ရှိပါသည်။
(ခ) ဘွိုင်လာ     - F.O
(ဂ) ရေ  
အရင်းအမြစ် - မြေအောက်ရေ
တပ်ဆင်ထားသောစက်များ  
(က) ချည်မျှင်စက် - ၅၉ လုံး
(ချည်ငင်စက် ၂၀လုံးအပါအဝင် ဆက်စပ်စက်များ)
(ခ) ရက်ကန်းစက် - ၂၃၂ လုံး
(ရက်ကန်းစက် ၂၀၀လုံးအပါအဝင်ဆက်စပ်စက်များ)
(ဂ) အချောကိုင်စက် - ၁၃ လုံး