အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ(ဝမ်းတွင်း)

တည်နေရာ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး(လမ်းဟောင်း)ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့မှ ၃၅၈ မိုင်(၅၇၂.၈ကီလိုမီတာ)အကွာတွင် တည်ရှိပါ သည်။
စက်ရုံသမိုင်း     ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူခဲ့သော စက်ရုံဖြစ်ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၄.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ(ဝမ်းတွင်း)အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
မြေအကျယ်အဝန်း စုစုပေါင်းဧရိယာ ၁၉.၁၇၅ ဧက
(က) ပင်မစက်ရုံ ၉.၆၀၀ ဧက
(ခ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၅.၃၇၀ ဧက
(ဂ) မြေလွတ် ၄.၂၀၅ ဧက

Location Map

Factory Layout Plan

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ  
(က) ချည်(၁၀၀%ဝါဂွမ်း) ၁/၇၊ ၁/၁၆
(ခ) မဝတ်လုံချည် ၁/၂၁x၁/၂၁(၅၄x၅၆)၄၂"-၇၂"
(ဂ) ကျားဝတ်လုံချည် ၁/၄၀x၁/၄၀(၈၀x၈၂)၄၇"-၈၂"
(ဃ) ပိတ်ညို ၂/၄၀စီx၂/၄၀ပီစီ(၅၀x၃၆)၄၇"
ဝန်ထမ်းအင်အား - ၂၈၃  ဦး(၁၈.၉.၂၀၁၈)
အသုံးပြုမှု  
(က) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား - 33 KV 
Power Transmission Line နှင့် အကွာအဝေး - သပြေဝဓါတ်အားခွဲရုံမှ ၈ မိုင်အကွာတွင် ရှိပါသည်။
(ခ) ရေ  
အရင်းအမြစ် - Tube Well
ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု - ၂၀၀၀၀ ဂါလန်/နေ့
တပ်ဆင်ထားသောစက်များ  
(က) ချည်မျှင်စက် - ၂၇ လုံး
(ခ) ရက်ကန်းစက် - ၁၇၃ လုံး
(ဂ) အချောကိုင်စက် - ၂၅ လုံး