အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံခွဲ(ရမည်းသင်း)

တည်နေရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းဟောင်း၊ ရွှေဒါးကျေးရွာအနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ၄၈၈ ကီလိုမီတာ (၃၀၅မိုင်) အကွာတွင် ရှိပါသည်။
စက်ရုံသမိုင်း     ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ PEC Ltd နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စက်စတင် လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြေအကျယ်အဝန်း စုစုပေါင်းဧရိယာ ၅၆.၄၈ ဧက
(က) ပင်မစက်ရုံ ၂၁.၄၈ ဧက
(ခ) ရုံး ၅.၀၀ ဧက
(ဂ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၁၀.၇၆ ဧက
(ဃ) မြေလွတ် ၁၉.၂၄ ဧက

Location Map

Factory Layout Plan

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ  
(က) ပိတ်ညို(၁၀၀%ဝါဂွမ်း) ၁/၂၁x၁/၂၁(၅၂x၅၀)၄၄" ၄၇"
  ၁/၃၀x၁/၃၀(၆၈x၆၂)၄၄" ၄၇"
  ၁/၃၂x၁/၃၂(၆၈x၆၂)၄၄" ၄၇"
  ၁/၄၀x၁/၄၀(၉၆x၇၂)၄၇"
(ခ) ပိုလီအက်စတာဝါဂွမ်း  ၂/၄၀ပီစီx၁/၄၀ပီစီ(၅၀x၃၆)၄၇"
(၆၅/၃၅)  ၂/၄၀ပီစီx၂/၄၀ပီစီ(၅၀x၃၆)၄၇"
(ဂ) အဖြူချွတ်ဆေးဆိုး ၁/၂၁စီx၁/၂၁စီ ၄၄"၄၇"
  ၁/၃၀စီx၁/၃၀စီ ၄၄" ၄၇"
  ၁/၃၂စီx၁/၃၂စီ ၄၄" ၄၇"
  ၂/၄၀စီx၁/၄၀စီ ၄၇"
  ၂/၄၀ပီစီx၂/၄၀ပီစီ ၄၇"
(ဃ) ပန်းရိုက် ၁/၂၁စီx၁/၂၁စီ ၄၄" ၄၇"
  ၁/၃၂စီx၁/၃၂စီ ၄၄" ၄၇"
  ၂/၄၀စီx၁/၄၀စီ ၄၄" ၄၇"

  

ဝန်ထမ်းအင်အား - ၃၃၁ ဦး (၁၈.၉.၂၀၁၈)
အသုံးပြုမှု  
(က) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား - 33 KV
Power Transmission Line နှင့် အကွာအဝေး - သာစည်ဓါတ်အားခွဲရုံမှ (၃၇)မိုင်အကွာတွင် ရှိပါသည်။
(ခ) ဘွိုင်လာ     - F.O
(ဂ) ရေ  
အရင်းအမြစ် - အင်း၊ မြေအောက်ရေ
ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု - ၈၀၀၀၀ ဂါလန်/နေ့
တပ်ဆင်ထားသောစက်များ  
(က) ရက်ကန်းစက် - ၃၇၈ လုံး
(ရက်ကန်းစက် ၃၀၀လုံးအပါအဝင် ဆက်စပ်စက်များ)
(ခ) အချောကိုင်စက် - ၃၀ လုံး
(အချောကိုင်စက် ၂၅လုံးအပါအဝင်ဆက်စပ်စက်များ)