အိမ်သုံးပစ္စည်းစက်ရုံ(မင်းစု)

တည်နေရာ    -    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့၊ မင်းစုကျေးရွာအနီး

Location Map

စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း  
(က) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကုမ္ပဏီ/ရက်စွဲ - L & Z Trading and Investment Pte Ltd, Singapore/(၂၃.၅.၂၀၀၅)
(ခ) စာချုပ်တန်ဖိုး - USD(၄.၇၆၇)သန်း
(ဂ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ကာလ - (၂၃.၃.၂၀၀၅)
(ဃ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည့်ကာလ - (၁.၄.၂၀၀၆)
မြေအကျယ်အ၀န်း - ၂၇.၀၁ ဧက
စက်ရုံမြေ - ၂၂.၄၂ ဧက    
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ - ၄.၅၉ ဧက
ထုတ်ကုန်များ - စတီးလ်အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ

Factory Layout Plan