စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ရည်မှန်းချက်၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

မျှော်မှန်းချက်

       ယှဉ်ပြိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားသော လုပ်သားအင်အားစုနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ဆက်လက်သင်ယူလေ့လာနိုင်မှုရှိသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား နိုင်ငံအနှံ့ပိုမို မွေးထုတ်ပေးရေး၊

ရည်မှန်းချက်       

(၁) တိုင်းပြည်၏ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့်ကဏ္ဍ အလိုက် သင့်တော်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နိုင်စေရေး၊
(၂) ပြည်တွင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်ချက် မညီမျှမှုအား တစ်ဖက်တစ်လမ်း မှ ဖြည့်ဆည်းပေးရေး၊

ဦးတည်ချက်

(၁) နည်းပညာအရည်အသွေးပြည့်ဝသော လုပ်သားအင်အားစုများ နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်စေရေး၊
(၂) မျိုးဆက်သစ် ကျွမ်းကျင်လူငယ်ပညာရှင်များအား စက်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရေး၊
(၃) လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု ‘စံ’ သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ထံတွင် ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခံနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၄) စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများတွင် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးထိန်း ချုပ်သည့် နည်းပညာများ ကျင့်သုံးနိုင်ရေး ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၅) အနာဂတ် စက်မှုကဏ္ဍထုတ်ကုန်များ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမှတဆင့် ကိုယ်ပိုင်တီထွင်နိုင်မှု စွမ်းရည်များ၊ အရည်အသွေးများ ပိုမိုထက်မြက်လာစေရန် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊

         စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အောက်ပါ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(၆)ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ကာ (၂) နှစ်သင်တန်းနှင့် (၁) နှစ် စက်မှုကျွမ်းကျင်သင်တန်းများ ပို့ချပေးလျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင်သင်တန်းသား စုစုပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော် ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်-

စဉ်  သင်တန်းကျောင်းအမည်

စတင်
ဖွင့်လှစ်
သည့်
ခုနှစ်
 

ကူညီ
ထောက်ပံ့
သည့်
နိုင်ငံ

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်
အဖွဲ့အစည်း

(က) အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)                                                                   ၁၉၇၉           ဂျာမနီ German International Cooperation Agency (GIZ)
( ခ) အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ၂၀၀၈ တရုတ် Institute of Project Planning and Research (IPPR)
( ဂ) အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ) ၂၀၀၉ ကိုရီးယား  Korea International Cooperation Agency (KOICA)
(ဃ) အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) ၂၀၁၀ အိန္ဒိယ Hindustan Machine Tool International Co.,Ltd (HMTI)
( င )          အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) ၂၀၁၁ ကိုရီးယား Korea International Cooperation Agency (KOICA)
( စ) အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ) ၂၀၁၄ အိန္ဒိယ Hindustan Machine Tool International Co.,Ltd (HMTI)

        သင်တန်းကျောင်းများအလိုက် သင်ကြားပေးနိုင်သော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

      သင်တန်းကာလမှာတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းတွင် စာတွေ့ ၃၀ % နှင့် လက်တွေ့ ၇၀ % သင်ကြားပေး၍ စုစုပေါင်းသင်ကြားချိန်နာရီ (၁၆၀၀) ဖြစ်ပါသည်။  စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများသို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါအရည်အချင်းများရှိရပါမည်-

(က) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (ဒသမတန်း) သင်ယူ/ဖြေဆိုဖူးသူ ဖြစ်ရမည်၊
( ခ) အသက်(၁၇)နှစ်မှ (၂၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်၊
( ဂ) ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး စက်မှုဝါသနာပါသူ ဖြစ်ရမည်၊
(ဃ) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်၊
( င)

သင်တန်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ၍ သင်တန်းပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊

ကာလတို (၃) လသင်တန်း သင်ကြားပေးခြင်း

        စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် ကာလတို (၃) လသင်တန်းများကို GIZ၊ ADB အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်း၍ ရခိုင်ဒေသလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သံဂဟေဆက်နှင့် ပိုက်ဆက်ပိုက်ပြင်သင်တန်း၊ အင်ဂျင်နှင့် ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်းနှင့် လျှပ်စစ်နှင့်မော်တာပြုပြင်ခြင်းသင်တန်းတို့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လကာလအတွင်း သင်တန်း (၃) ခု ဖွင့်လှစ်၍ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဆင်းဦးရေ (၂၀၇)ဦးအနက် အလုပ်ရရှိသူ (၁၃၁)ဦးရှိပြီး၊ အလုပ်ရရှိမှု (၆၃%) ရှိပါသည်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတို (၃) လသင်တန်းများအား အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)နှင့် အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ)တို့တွင် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)တွင် သင်တန်းဆင်း (၂၃၅) ဦးနှင့် အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ) တွင် သင်တန်းဆင်း (၁၄၇) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၈၂)ဦးတို့အား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး၊ ADB ကာလတို(၃)လသင်တန်းများကို အောက်ပါဘာသာရပ်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်-

(က) လျှပ်စစ်ဂဟေဆက်သင်တန်း (SMAW/MMAW) (၁၂) ဦး
(ခ) ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆက်သင်တန်း (MIG/MAG) (၁၂) ဦး
(ဂ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်စက်ပြင်သင်တန်း (Motorcycle Mechanic) (၁၂)ဦး
(ဃ) စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပြင်သင်တန်း (Small Farm Engine Mechanic) (၁၂)ဦး