ပိုးမွေးမြူရေးနည်းပညာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့၏ ပညာရှင်မှ ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့သို့ သွားရောက်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည်

     ပိုးဇာပင်စနစ်တကျစိုက်ပျိုးသည့် နည်းစနစ်နှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ပိုးချည် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပိုးမွေးမြူရေး နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့် အစီအစဉ် ကို PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့အစည်း၏ အောက်ဖော်ပြပါ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မှ (၂၂.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၂၉.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့သို့ သွားရောက်၍ စာတွေ့/ လက်တွေ့ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်-
ပညာရှင်အမည်   -  Mr. Anton Stortelder
အရည်အချင်း     - China, Mongolia, BurkinaFaso နှင့် Phillipines နိုင်ငံ တို့တွင် Ecological Projects ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းတွင် အကြံဉာဏ်ပံ့ပိုးပေးနေသူ
     အဆိုပါ စာတွေ့/လက်တွေ့ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့် သင်တန်းသို့ တက်ရောက် လိုသူများအနေဖြင့် ဦးရာလ်ဂျုံး၊ ခေတ္တဦးစီးမှူး၊ ချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန၊ ဖုန်း၊ ဝ၉-၄၃၀ဝ၈၁၅၄ သို့ (၁၅.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။