မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ SME အထူးချေးငွေ ထုတ်ချေးမည့်အစီအစဉ်

 နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း(SME)များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အဓိကကျသောအခန်းတွင်ရှိသဖြင့် SME များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သော ငွေကြေးအရင်းအနှီးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့် ချေးငွေများ စိစစ်ထုတ်ချေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
   အဆိုပါချေးငွေများကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် SME လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ရရှိထားသော လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
   သို့ပါ၍ မိမိတို့နှင့် အနီးဆုံးမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများတွင် စုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဉ်များကို သိရှိနိုင်ပါရန် သတင်းကောင်းပါး ဖော်ပြအပ်ပါသည်။