စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို၊ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့် ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက် (၂၂.၈.၂၀၁၇) - (၂၃.၈.၂၀၁၇)