ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (၁/၂၀၁၇) အစည်းအဝေးတက်

ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (၁/၂၀၁၇) အစည်းအဝေးတက်