THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


Video Gallery

  • no image

    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို အမှတ်(၃)အထည်စက်ရုံခွဲ(စစ်ကိုင်း)အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

    Sun 01-2017


Top