THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)


Wed 16-10-2019

.

တည်နေရာ - မလစ်ကျေးရွာအနီး၊လှည်းကူးမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် - ၂၀၀၂ ခုနှစ် 
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း - အသည်းရောင်အသားဝါ(ဘီ)ကာကွယ်ဆေး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ            
ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)
ဖုန်း  - 092045300,095156195     
email:       moihbvp @gmail.comTop