THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


ပလတ်စတစ်စက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)


Thu 19-01-2023

.

တည်နေရာ - ပလတ်စတစ်စက်ရုံ( ကျောက်ဆည်)သည် ကျောက်ဆည်မြို့၏ အရှေ့ဘက်ဖျောက်ဆိပ်ပင်ကျေးရွာသို့ သွားသည့်ကားလမ်းပေါ်
    ကျောက်ဆည်မြို့မှ (၅) မိုင် (၇) ဖာလုံအကွာ။
အကျယ်အဝန်း - ၂၈.၉၄    ဧက
စက်ရုံမြေ - ၂၈.၉၄    ဧက
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား - ဘိလပ်မြေအိတ်ခွံများ

    ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ / ဖုန်း / ဖက်စ်/ email    -
    ပလတ်စတစ်စက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)၊ကျောက်ဆည်မြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။    
     ဖုန်း                 -    09-2151034

      Email            -     kyawzaythein2020@gmail.com Top