THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


Photo Gallery

 • highlight header image

  Diesel Engine Generator ( မီးစက်​) အမျိုးမျိုး

  Thu 01-2019

  အမှတ်​(၂၆)အကြီးစားစက်​ရုံ ( သာဂရ )မှ ထုတ်​လုပ်​​သော Diesel Engine Generator ( မီးစက်​) အမျိုးမျိုးအား
  ဝယ်​ယူအား​ပေးနိုင်​ပါသည်။

  ဆက်​သွယ်​ရန်​လိပ်​စာ- အမှတ်​( ၂ )အကြီးစားစက်​မှုလုပ်​ငန်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်​(၄၁)၊​နေပြည်​​တော်​
  ဖုန်း - ဝ၆၇- ၄၀၈၂၁၁၊ ၄၀၈၃၇၃၊ ၄၀၈၃၈၉၊ ၄၀၈၂၈၀
  ဖက်​စ်​ - ဝ၆၇ - ၄၀၈၂၀၆
  Email - 2himarketing@gmail.com


Top