THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


Video Gallery

  • no image

    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) အရက်ပြန်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနနှင့် BPI ဆေးဝါးအရောင်းဆိုင်များသို့ စစ်ဆေး

    Sun 05-2017


Top